Dane kandydata

1.
Imię *

2.
Nazwisko *

3.
Dane kontaktowe (np. adres email, telefon) *

4.
Stanowisko

Dokumenty aplikacyjne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4.1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kramp Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych1 w celu przeprowadzenia procedury aktualnej rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.2
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę(y)* na przetwarzanie przez Kramp Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

4.3
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę(y)* na udostępnianie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych innym Spółkom Kramp PL na potrzeby prowadzonych w nich przyszłych rekrutacji.

4.4
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę(y)* na udostępnianie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych innym Podmiotom Grupy Kramp na potrzeby prowadzonych w nich przyszłych rekrutacji.

4.5
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę(y)* na przetwarzanie przez Kramp Sp. z o.o. w.w. danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

4.6
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę(y)* na udział w testach kompetencji, niezbędnych do określenia predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska.

4.7
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę(y)* na przetwarzanie przez Kramp Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych również w trakcie zatrudnienia po pozytywnym przebiegu procesu rekrutacji.

Informacje dodatkowe

Przyjmuję do wiadomości, że każda wyrażona przeze mnie zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym jestem świadom, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Kramp Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażając co najmniej jedną z wyżej wymienionych zgód na przetwarzanie danych osobowych kandydat wyraża jednocześnie zgodę na kontakt telefoniczny i/lub e-mailowy w celach rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji można znaleźć w Personalnej Polityce Prywatności

1Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż określone przepisami Kodeksu Pracy art. 22 (1) jest jego dobrowolną decyzją.